Ds. G.J. Baan - Psalmen 4 : 7 - 9

Afspelen

Zicht op de toekomst

1-1-2019
onzekerheid (vs. 7a)
afhankelijkheid (vs. 7b)
vreugde (vs. 8)
vrede (vs. 9)

Psalmen 4 : 7 - 9

Psalmen 4
7
Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!
8
Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd, als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.
9
Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen.

Delen & Download

Download preek