Ds. G.J. Baan - Mattheüs 1 : 24 - 25

Afspelen

Jozefs gehoorzaamheid

22-12-2019
Een geloofsgehoorzaamheid (vs. 24)
Een reine gehoorzaamheid (vs. 25a)
Een evangelische gehoorzaamheid (vs. 25b)
Nabetrachting Heilig Avondmaal in periode van Advent

MattheĆ¼s 1 : 24 - 25

Mattheüs 1
24
Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen;
25
En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS.

Delen & Download

Download preek