Ds. G.J. Baan - Mattheüs 1 : 22 - 23

Afspelen

Immanuël

22-12-2019
beloofd (vs. 22b)
geschonken (vs. 22a/23
Inclusief 2e deel formulier HA

MattheĆ¼s 1 : 22 - 23

Mattheüs 1
22
En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:
23
Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.

Delen & Download

Download preek