Ds. G.J. Baan - Mattheüs 1 : 18 - 21

Afspelen

De aankondiging van Jezus' geboorte

15-12-2019
Het adres daarvan (vs. 18-20a)
De wijze daarvan (vs. 20b)
De inhoud daarvan (vs. 20c-21)
Voorbereidingspreek in adventstijd. Inclusief 1e deel formulier HA over de zelfbeproeving.

MattheĆ¼s 1 : 18 - 21

Mattheüs 1
18
De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.
19
Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.
20
En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest;
21
En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Delen & Download

Download preek