Ds. G.J. Baan - Genesis 4 : 3 - 5a

Afspelen

Twee offeraars

6-11-2019
Hun offer
Hun hart
Het antwoord

Genesis 4 : 3 - 5a

Genesis 4
3
En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kain van de vrucht des lands den HEERE offer bracht.
4
En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En de HEERE zag Habel en zijn offer aan;
5
Maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer, en zijn aangezicht verviel.

Delen & Download

Download preek