Ds. S.W. Janse - Psalmen 40 : 18

Afspelen

Het slot van Davids psalm

Psalmen 40
20-10-2019
Zijn klacht
Zijn geloofstaal
Zijn gebed

Psalmen 40 : 18

Psalmen 40
18
Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; o mijn God! vertoef niet.

Delen & Download

Download preek