Ds. A.J. de Waard - Klaagliederen 3 : 19 - 24

Afspelen

Dankstond van een treurende profeet

29-11-2017
Zijn klacht en verootmoediging
Zijn verwondering en aanbidding
Zijn deel en hoop

Klaagliederen 3 : 19 - 24

Klaagliederen 3
19
Zain. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan den alsem en galle.
20
Zain. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan, en zij bukt zich neder in mij.
21
Zain. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen;
22
Cheth. Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben;
23
Cheth. Zij zijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot.
24
Cheth. De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.

Delen & Download

Download preek