Ds. M. Karens - 1 Samuël 22 : 1 - 2

Afspelen

In de spelonk van Adullam

15-9-2019
De spelonk
De bewoners
De overste

1 Samuël 22 : 1 - 2

1 Samuël 22
1
Toen ging David van daar, en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het, en het ganse huis zijns vaders, en kwamen derwaarts tot hem af.
2
En tot hem vergaderde alle man, die benauwd was, en alle man, die een schuldeiser had, en alle man, wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot overste over hen; zodat bij hem waren omtrent vierhonderd mannen.

Delen & Download

Download preek