Ds. J. IJsselstein - Handelingen 17 : 30 - 31

Afspelen

De drieledige boodschap van Paulus

11-8-2019
Gods geduld in het verleden
Gods bevel in het heden
Gods oordeel in de toekomst

Handelingen 17 : 30 - 31

Handelingen 17
30
God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.
31
Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.

Delen & Download

Download preek