Ds. J.W. Kersten - Mattheüs 15 : 25 - 26

Afspelen

De geloofskracht van de Kananese vrouw

1-10-1955
Niet te verbreken
Onvoorwaardelijk aanvaarden
Wonderlijke redeneerkunst
Verkregen overwinning
Deze preek is zo goed mogelijk bewerkt om de geluidskwaliteit acceptabel te maken. De schriftlezing en de collectezang ontbreken.

MattheĆ¼s 15 : 25 - 26

Mattheüs 15
25
En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij!
26
Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen.

Delen & Download

Download preek