Ds. S.W. Janse - Genesis 17 : 19

Afspelen

Een zoon voor Abraham en Sara

Genesis 17
30-6-2019
Beloofd
Verblijd
Genoemd

Genesis 17 : 19

Genesis 17
19
En God zeide: Voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izak; en Ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zade na hem.

Delen & Download

Download preek