Ds. S.W. Janse - 2 Kronieken 34 : 3

Afspelen

Josia tot God bekeerd

25-8-2019
Zijn tijd
Zijn koningschap
Zijn zoeken
Zijn reformeren

2 Kronieken 34 : 3

2 Kronieken 34
3
Want in het achtste jaar zijner regering, toen hij nog een jongeling was, begon hij den God zijns vaders Davids te zoeken; en in het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de hoogten en de bossen, en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen.

Delen & Download

Download preek