Ds. S.W. Janse - Genesis 18 : 14

Afspelen

Bezoek voor Abraham en Sara

Genesis 18
21-7-2019
Een verschijnend God
Een belovend God
Een wonderdoend God

Genesis 18 : 14

Genesis 18
14
Zou iets voor den HEERE te wonderlijk zijn? Ter gezetter tijd zal Ik tot u wederkomen, omtrent dezen tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben!

Delen & Download

Download preek