Ds. G.J. Baan - Romeinen 10 : 9

Afspelen

De goede belijdenis

12-5-2019
Haar bron
Haar openbaring
Haar uiteinde

Romeinen 10 : 9

Romeinen 10
9
Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

Delen & Download

Download preek