Ds. W. Visscher - Numeri 7 : 89

Afspelen

De stem des Heeren

Numeri 7
18-11-2018
Het karakter van deze stem
De plaats waar die stem precies klinkt
De zegen en het wonder van deze stem
Deel 5 in een serie preken uit Numeri

Numeri 7 : 89

Numeri 7
89
En als Mozes in de tent der samenkomst ging, om met Hem te spreken, zo hoorde hij een stem tot hem sprekende, van boven het verzoendeksel, hetwelk is op de ark der getuigenis, van tussen de twee cherubim. Alzo sprak Hij tot hem.

Delen & Download

Download preek