Ds. C.G. Vreugdenhil - Handelingen 3 : 17 - 19

Afspelen

Onderwerp

28-7-2019
Het antwoord van Petrus n.a.v. de genezing van de kreupele man
Genezing
Onwetendheid
Bekering
Vergeving
Verkwikking
Serie over Handelingen 3. Preek 3 van 3.

Handelingen 3 : 17 - 19

Handelingen 3
17
En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten.
18
Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.
19
Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,

Delen & Download

Download preek