Ds. J.S. van der Net - 1 Thessalonicenzen 4 : 16 - 18

Afspelen

Altijd met de Heere

22-7-2012
Een verdrietige gemeente
Die gemeente ontvangt apostolisch onderwijs
Ze moeten elkaar daarmee troosten

1 Thessalonicenzen 4 : 16 - 18

1 Thessalonicenzen 4
16
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
17
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
18
Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

Delen & Download

Download preek