Ds. W. Visscher - Numeri 6 : 22 - 27

Afspelen

De priesterlijke zegen

Numeri 6
11-11-2018
De gronden voor die zegen
De inhoud van die zegen
Het adres van deze zegen
Deel 4 in een serie preken uit Numeri

Numeri 6 : 22 - 27

Numeri 6
22
En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
23
Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israels zegenen, zeggende tot hen:
24
De HEERE zegene u, en behoede u!
25
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
26
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!
27
Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israels leggen; en Ik zal hen zegenen.

Delen & Download

Download preek