Ds. M. Karens - Richteren 11 : 1 - 3

Afspelen

Jeftha de Geloofsheld

5-12-2001
Zijn afkomst
Zijn vlucht
Serie Jeftha 3/8

Richteren 11 : 1 - 3

Richteren 11
1
Jeftha nu, de Gileadiet, was een strijdbaar held, maar hij was een hoerekind; doch Gilead had Jeftha gegenereerd.
2
Gileads huisvrouw baarde hem ook zonen; en de zonen dezer vrouw, groot geworden zijnde, stieten Jeftha uit, en zeiden tot hem: Gij zult in het huis onzes vaders niet erven, want gij zijt een zoon van een andere vrouw.
3
Toen vlood Jeftha voor het aangezicht zijner broederen, en woonde in het land Tob; en ijdele mannen vergaderden zich tot Jeftha, en togen met hem uit.

Delen & Download

Download preek