Ds. M. Karens - Richteren 10 : 7 - 8

Afspelen

De tijd van Jeftha getekend

10-10-2001
Gruwelijke afval
Bange verdrukking
Aangrijpende belijdenis
Scherpe bestraffing
Serie Jeftha 1/8

Richteren 10 : 7 - 8

Richteren 10
7
Zo ontstak de toorn des HEEREN tegen Israel; en Hij verkocht hen in de hand der Filistijnen, en in de hand der kinderen Ammons.
8
En zij onderdrukten en vertraden de kinderen Israels in datzelve jaar; achttien jaren, onderdrukten zij al de kinderen Israels, die aan gene zijde van de Jordaan waren, in het land der Amorieten, dat in Gilead is.

Delen & Download

Download preek