Ds. J. Schipper - Exodus 16 : 15

Afspelen

Het brood uit de hemel

Exodus 16
20-2-2019
Dit brood om te leven
Dit brood om te leren
Dit brood om te loven

Exodus 16 : 15

Exodus 16
15
Toen het de kinderen Israels zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft.

Delen & Download

Download preek