Ds. D.W. Tuinier - Lukas 24 : 36

Afspelen

Jezus in het midden

Lukas 24
21-4-2019
De komende Jezus
De van vrede sprekende Jezus

Lukas 24 : 36

Lukas 24
36
En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!

Delen & Download

Download preek