Ds. G.J. Baan - Handelingen 3 : 26

Afspelen

Jezus gezonden, spreekt van:

16-12-2018
autoriteit (‘God…Jezus,’)
prioriteit (‘heeft…gezonden,’)
totaliteit (‘dat Hij…van u’)
verantwoordelijkheid (‘afkere…boosheden.’)
Deel 9 van 9

Handelingen 3 : 26

Handelingen 3
26
God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk van u afkere van uw boosheden.

Delen & Download

Download preek