Ds. G.J. Baan - Handelingen 3 : 24 - 25

Afspelen

Gods verbond

9-12-2018
Verbondsbediening (vs. 24)
Verbondskinderen (vs. 25a)
Verbondszegen (vs. 25b)

Handelingen 3 : 24 - 25

Handelingen 3
24
En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd.
25
Gijlieden zijt kinderen der profeten, en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zade zullen alle geslachten der aarde gezegend worden.

Delen & Download

Download preek