Ds. G.J. Baan - Handelingen 3 : 22 - 23

Afspelen

De grote Profeet

2-12-2018
Een aangekondigde Profeet (vs. 22a)
Een aansprekende Profeet (vs. 22b)
Een afgewezen Profeet (vs. 23)
Deel 7 van 9

Handelingen 3 : 22 - 23

Handelingen 3
22
Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken, uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen, in alles, wat Hij tot u spreken zal.
23
En het zal geschieden, dat alle ziel, die dezen Profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volke.

Delen & Download

Download preek