Ds. G.J. Baan - Handelingen 3 : 19 - 21

Afspelen

De oproep tot bekering

25-11-2018
Een goddelijke oproep (‘Betert…u,’)
Een nodigende oproep (‘opdat…worden;’)
Een dringende oproep (‘wanneer…Christus,’)
Een christo-centrische oproep (‘Die…eeuw.’)

Handelingen 3 : 19 - 21

Handelingen 3
19
Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,
20
En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;
21
Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

Delen & Download

Download preek