Ds. G.J. Baan - Handelingen 3 : 17 - 18

Afspelen

Petrus’ lijdensprediking

28-10-2018
Deze prediking bewaard voor wanhoop (17)
Deze prediking wijst op Gods raad (18a)
Deze prediking spreekt over verzoening (18b)
Deel 5 van 9

Handelingen 3 : 17 - 18

Handelingen 3
17
En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten.
18
Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.

Delen & Download

Download preek