Ds. G.J. Baan - Handelingen 3 : 13b - 16

Afspelen

De Vorst van het leven

21-10-2018
Eerst aan Hem geërgerd (13b-15a)
Over Hem gepredikt (15B)
In Hem geloofd (16)
Deel 4 van 9

Handelingen 3 : 13b - 16

Handelingen 3
13
De God Abrahams, en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde, dat men Hem zoude loslaten.
14
Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden;
15
En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn.
16
En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid.

Delen & Download

Download preek