Ds. G.J. Baan - Handelingen 3 : 8 - 10

Afspelen

De genezen kreupele

30-9-2018
Gezien (8-9)
Gekend (10a)
Bewonderd (10b)
Preek 2 van 9

Handelingen 3 : 8 - 10

Handelingen 3
8
En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God.
9
En al het volk zag hem wandelen en God loven.
10
En zij kenden hem, dat hij die was, die om een aalmoes gezeten had aan de Schone poort des tempels; en zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was.

Delen & Download

Download preek