Ds. G.J. Baan - Zacharia 13 : 7

Afspelen

Het Goddelijk zwaard is:

3-3-2019
dodend (‘Zwaard…Herder,’)
verstrooiend (‘en de…worden;’)
helend (‘maar…wenden.’)

Zacharia 13 : 7

Zacharia 13
7
Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.

Delen & Download

Download preek