Ds. C.J. Meeuse - Genesis 3 : 15

Afspelen

Beloofde strijd tegen de zondemacht

3-3-2019
Wie doet de strijd ontstaan
Tussen wie de strijd gestreden wordt
Hoe de overwinning behaald wordt

Genesis 3 : 15

Genesis 3
15
En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Delen & Download

Download preek