Ds. C.G. Vreugdenhil - Lukas 11 : 9 - 10

Afspelen

Gebedsonderwijs van Jezus

Lukas 11
13-3-2019
Drie gedachten over het gebed
Drie aansporingen tot gebed
Drie beloften op het gebed

Lukas 11 : 9 - 10

Lukas 11
9
En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
10
Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

Delen & Download

Download preek