Ds. H. Hofman jr. - Genesis 35 : 6 - 7

Afspelen

De betekenis van Bethel in het leven van Jakob

Genesis 35
15-11-2015
De geschiedenis van Bethel
De God van Bethel
De lessen van Bethel

Genesis 35 : 6 - 7

Genesis 35
6
Alzo kwam Jakob te Luz, hetwelk is in het land Kanaan (dat is Beth-el), hij en al het volk, dat bij hem was.
7
En hij bouwde aldaar een altaar, en noemde die plaats El Beth-el; want God was hem aldaar geopenbaard geweest, als hij voor zijns broeders aangezicht vlood.

Delen & Download

Download preek