Ds. H. Hofman jr. - Mattheüs 27 : 51 - 54

Afspelen

Onderwerp

3-4-2015
De tekenen die volgden op het sterven van de Heere Jezus
Een teken in het heiligdom
Een teken in het rijk der natuur
Een teken in het dodenrijk
Een teken onder de mensen

MattheĆ¼s 27 : 51 - 54

Mattheüs 27
51
En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden.
52
En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt;
53
En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.
54
En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!

Delen & Download

Download preek