Ds. H. Hofman jr. - Genesis 32 : 27 - 30

Afspelen

De ontmoeting van de Heere met Jacob te Pniël

Genesis 32
20-9-2015
Een ontdekkende vraag aan het einde van deze ontmoeting
Een nieuwe naam als vrucht op deze ontmoeting
Zonsopgang over de plaats van de ontmoeting

Genesis 32 : 27 - 30

Genesis 32
27
En Hij zeide tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob.
28
Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israel; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht.
29
En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het, dat gij naar Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar.
30
En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest.

Delen & Download

Download preek