Ds. H. Hofman jr. - Genesis 32 : 26

Afspelen

De zegen van Jakob

Genesis 32
20-9-2015
Het uitzien naar die zegen
De vervulling van die zegen

Genesis 32 : 26

Genesis 32
26
En Hij zeide: Laat Mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent.

Delen & Download

Download preek