Ds. A.T. Vergunst - Johannes 16 : 7

Afspelen

Heerlijkheid van de komst van de Heilige Geest

20-8-2017
De Onderwijzer
De Trooster
De Huisbereider (Home Maker)

Johannes 16 : 7

Johannes 16
7
Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

Delen & Download

Download preek