Ds. D.W. Tuinier - Lukas 2 : 18 - 20

Afspelen

Vier vruchten op het kerstfeest

Lukas 2
30-12-2018
Verwondering
Bewaring
Overlegging
Lofprijzing

Lukas 2 : 18 - 20

Lukas 2
18
En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders.
19
Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart.
20
En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.

Delen & Download

Download preek