Ds. M. Karens - Lukas 2 : 15 - 17

Afspelen

Het Kindeke en de herders

Lukas 2
26-12-2018
Horen en heengaan
Komen en vinden
Zien en bekendmaken

Lukas 2 : 15 - 17

Lukas 2
15
En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heengaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord, dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd.
16
En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het Kindeken liggende in de kribbe.
17
En als zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeken gezegd was.

Delen & Download

Download preek