Ds. J.W. Kersten - Hooglied 5 : 8 - 10

Afspelen

De zwerftochten van de bruid van Christus

Een preek uit een oud archief met preekcassettes. De preek is december 2018 gedigitaliseerd. Er zit een licht brom in de opname. De opname is waarschijnlijk oorspronkelijk met een bandrecorder opgenomen.

Hooglied 5 : 8 - 10

Hooglied 5
8
Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem! indien gij mijn Liefste vindt, wat zult gij Hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde.
9
Wat is uw Liefste meer dan een ander liefste, o gij schoonste onder de vrouwen! wat is uw Liefste meer dan een ander liefste, dat gij ons zo bezworen hebt!
10
Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de banier boven tien duizend.

Delen & Download

Download preek