Ds. S. Maljaars - Lukas 2 : 36 - 38

Afspelen

Gods genade in het leven van Anna

Lukas 2
26-12-2010
Haar levensloop
Haar levenskeus
Haar levensgrond

Lukas 2 : 36 - 38

Lukas 2
36
En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel, uit den stam van Aser; deze was tot groten ouderdom gekomen, welke met haar man zeven jaren had geleefd van haar maagdom af.
37
En zij was een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren, dewelke niet week uit den tempel, met vasten en bidden, God dienende nacht en dag.
38
En deze, te dierzelfder ure daarbij komende, heeft insgelijks den Heere beleden, en sprak van Hem tot allen, die de verlossing in Jeruzalem verwachtten.

Delen & Download

Download preek