Ds. S. Maljaars - Lukas 1 : 67 - 69

Afspelen

Adventsvreugde in Judea

Lukas 1
24-12-2017
Bij wie
In Wie
Om Wie

Lukas 1 : 67 - 69

Lukas 1
67
En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende:
68
Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke;
69
En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht;

Delen & Download

Download preek