Ds. C.J. Meeuse - Maleachi 4 : 5 - 6

Afspelen

De laatste beloften van het Oude Testament

9-12-2018
De beloofde Profeet
Een gezamelijk dienen van de Heere
Het ontkomen van het oordeel

Maleachi 4 : 5 - 6

Maleachi 4
5
Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.
6
En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.

Delen & Download

Download preek