Ds. C. Harinck - Mattheüs 7 : 22 - 23

Afspelen

Een terugblik op de bergrede

25-11-2018
Mensen die Jezus niet kent
Mensen die Jezus wel kent
Een vraag die overblijft

MattheĆ¼s 7 : 22 - 23

Mattheüs 7
22
Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
23
En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

Delen & Download

Download preek