Ds. H. Hofman jr. - Jozua 7 : 7 - 9

Afspelen

Biddag na dankdag

Jozua 7
11-11-2018
Onredelijke woorden
Nederige woorden
Pleitende woorden

Jozua 7 : 7 - 9

Jozua 7
7
En Jozua zeide: Ach, Heere HEERE! waarom hebt Gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan!
8
Och, HEERE! wat zal ik zeggen, nademaal dat Israel voor het aangezicht zijner vijanden den nek gekeerd heeft?
9
Als het de Kanaanieten, en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen, en onzen naam uitroeien van de aarde; wat zult Gij dan Uw groten Naam doen?

Delen & Download

Download preek