Ds. C. Harinck - Kolossenzen 3 : 15b

Afspelen

Dankbaar zijn

10-11-2010
De roeping tot de dankbaarheid
De behoefte tot de dankbaarheid
De zegen van de dankbaarheid

Kolossenzen 3 : 15b

Kolossenzen 3
15
En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.

Delen & Download

Download preek