Ds. S.W. Janse - Mattheüs 8 : 1 - 4

Afspelen

Een melaatse gereinigd

28-1-2018
Komen tot Jezus
Aanbidden van Jezus
Genezen door Jezus
Zwijgen over Jezus

MattheĆ¼s 8 : 1 - 4

Mattheüs 8
1
Toen Hij nu van den berg afgeklommen was, zijn Hem vele scharen gevolgd.
2
En ziet, een melaatse kwam, en aanbad Hem, zeggende: Heere! indien Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.
3
En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd! En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd.
4
En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt; maar ga heen, toon uzelven den priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.

Delen & Download

Download preek