Ds. R.A.M. Visser - Zondag 50 125 : 125

Afspelen

Om ons dagelijks brood

Zondag 50 125
22-7-2018
De vraag
De belijdenis
De overgave

Zondag 50 125 : 125

Vraag 125 Vr. Welke is de vierde bede? Antw. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige Oorsprong alles goeds zijt, en dat noch onze zorg en arbeid, noch Uw gaven, zonder Uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op U alleen stellen.

Delen & Download

Download preek