Ds. J.J. van Eckeveld - Hosea 2 : 17 - 19

Afspelen

Wie de HEERE is in Zijn trouw en genade

Hosea 2
18-10-2015
Hij brengt vrede in de schepping
Hij blijft trouw aan Zijn verbond
Deel 5

Hosea 2 : 17 - 19

Hosea 2
17
En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems; en Ik zal den boog, en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid doen nederliggen.
18
En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden.
19
En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen.

Delen & Download

Download preek