Ds. D.W. Tuinier - Lukas 21 : 1 - 4

Afspelen

Dankdag bij de schatkist

Lukas 21
4-11-2018
Arm en toch rijk
Weinig en toch veel

Lukas 21 : 1 - 4

Lukas 21
1
En opziende, zag Hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen.
2
En Hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine penningen daarin werpen.
3
En Hij zeide: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft ingeworpen.
4
Want die allen hebben van hun overvloed geworpen tot de gaven Gods; maar deze heeft van haar gebrek, al den leeftocht, dien zij had, daarin geworpen.

Delen & Download

Download preek